HTPX điện tử Bosch Motronic

Các thông số cảm biến: Qa – lưu lượng không khí; N – vòng quay động cơ; n(pc) – vị trí bướm ga; Tm – nhiệt độ động cơ; Ta – nhiệt độ khí nạp; Ub – điện áp ác quy; Sđ – tín hiệu khởi động động cơ.

b)Bộ xử lý và điều khiển trung tâm ECU 7 (gọi tắt là bộ điều khiển trung tâm) tiếp nhận các tín hiệu điện d các cảm biến truyền tới, rồi mã hoá chúng thành tín hiệu số và được xứ lý theo một chương trình được nhà sản xuất cài đặt sẵn trong máy. Những số liệu khác cho việc tính toán đã được ghi trong bộ nhớ của máy tính trên ôtô dưới dạng đồ thị (cartographic) hoặc dạng số (bằng những IC số còn gọi là IC tệp lệnh). Bộ ECU bao gồm các phần sau: -Bộ xử lý CPU (Control Processor Unit); -Bộ nhớ chết ROM (Read Only Memory) và bộ sống RAM (Radom Acess Memory) để lưu giữ những số liệu và chương trình tính; -Mạch “Vào/Ra” (I/O – Input/Output), để lọc, chuẩn hoá các tín hiệu vào và khuyếch đại tín hiệu ra; -Bộ chuyển đổi tín hiệu từ dạng tương tự (Analogique): Cơ, điện, từ, quang sang dạng tín hiệu số (numerique); -Tầng khuyếch đại công suất cho mạch phún xăng: Do dòng điện kích thích vòi phun xăng cần giá trị khá lớn (tới 7A) nên phải đặt một tầng khuyếch đại riêng, để vòi phun hoạt động tin cậy và chắc chắn; -Tầng công suất đánh lửa; -Bộ nguồn nuôi đồng hồ điện tử. c)Bộ chấp hành. Các tín hiệu ra của ECU được khuyếch đại và đưa vào bộ chấp hành (actuateur) để phát xung điện chỉ huy việc phun xăng, đánh lửa và điều hành một số cơ cấu và bộ phận khác (luân hồi khí xả, điều khiển các mạch xăng và mạch khí khác…) đảm bảo động cơ hoạt động tối ưu ở mọi chế độ.