Đón chờ ngành công nghiệp ô tô Việt Nam khởi sắc

 

 

Đón chờ ngành công nghiệp ô tô Việt Nam khởi sắc

 

Cùng với ngành công nghiệp ô tô trong khu vực và trên thế giới, ngành công nghiệp ô tô nước ta hiện nay đang từng bước hình thành và phát triển. Trong quá trình hội nhập này các doanh nghiệp ô tô nước ta nói riêng và ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói chung đã, đang và sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thách thức.

Để phát triển hơn nữa ngành công nghiệp ô tô nước nhà các doanh nghiệp ô tô trong nước cần mở rộng quy mô, thu hút nhân tài, đầu tư, tự lực cánh sinh kết hợp với tiếp thu có chọn lọc những công nghệ, phương pháp của những nước có ngành công nghiệp ô tô tiên tiến để cố gắng nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trong nước và cả thị trường ngoài nước.

Nhà nước cũng nên có các chính sách, chiến lược đúng đắn để hỗ trợ các doanh nghiệp ô tô trong nước và ngành công nghiệp ô tô nước nhà, tạo các công ty liên doanh với các hãng ô tô lớn, phát triển trên thế giới để thực hiện đi tắt đón đầu các kỹ thuật công nghệ tiên tiến.

Để tránh ngành công nghiệp ô tô trong nước khỏi bị tụt hậu sao với ngành công nghiệp ô tô khu vực và thế giới nhà nước cũng cần phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở pháp lý, các luật định, phát triển chiều sâu hơn nữa các nền công nghiệp sản xuất phụ trợ để tạo thuận lợi cho ngành công nghiệp ô tô phát triển dễ dàng.

Nền công nghiệp sản xuất ô tô trên thế giới đã có quá trình hình thành và phát triển trên 100 năm từ khi xuất hiện ô tô dựa trên nguyên lý xe ngựa và từ khi ông Henry Ford đưa công nghệ lắp ráp thủ công sang lắp ráp dây chuyền để có thể nâng cao năng lực sản xuất, giảm giá thành sản phẩm cho tới bây giờ khi mà ô tô là một phương tiện không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại.

Trong quá trình phát triển của mình nền công nghiệp ô tô thế giới đã trải qua không ít các thăng trầm, cho đến nay là một vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống của người dân.